Bezzębie - proteza na implantach Ankylos SynCone

 

Pacjentka z bezzębn± szczęk± i żuchw± z problemem utrzymania dolnej protezy.proteza na implantach - Ankylos SynCone

Cztery implanty ankylos zostały wszczepione w żuchwę. proteza na implantach - Ankylos SynCone
Proteza z zatopionymi złotymi czapeczkami SynCone.
proteza na implantach - Ankylos SynCone
Pacjentka z mocno osadzon± doln± protez± na implantach. proteza na implantach - Ankylos SynCone

Chirurgia i przygotowanie protetyczne - lek.implantolog Beata Lipko-Le¶niewska