CENNIK PROCEDUR

Cennik od 01.01.2019

 

Pierwsza wizyta w Magic Dental Studio to konsultacja, diagnostyka i ustaleniu planu leczenia na przywrócenie estetyki i funkcji zbów. Na podstawie planu z wykorzystaniem procedur przedstawionych poniej ustalamy kosztorys. Po zaakceptowaniu kosztorysu przystpujemy do realizacji planu. 

 MediRaty Szanowni Pastwo, jeli chcielibycie rozpocz leczenie stomatologiczne w Magic Dental Studio, jednak z powodów finansowych jestecie zmuszeni je odoy, informujemy, e istnieje moliwo finansowania ratalnego. 

 

 

Badania

 • Badanie wstpne - przegld zbów - 100z
 • Konsultacja lekarza implantologiczna - 300z
 • Modele diagnostyczne / skanowanie - 200z
 • Woskowanie diagnostyczne zbów - Wax-up - 1 pkt. 100z
 • Wax-up Mock-up estetyczna analiza umiechu - 1 uk - 1250z
Znieczulenie
 • Znieczulenie komputerowe - 110z
 • Znieczulenie karpul - 50z
Rentgeno-diagnostyka
 • Zdjcie pantomograficzne cyfrowe/kontrolne -100z/80z
 • Zdjcie cefalometryczne - telerentgenogram - 80z
 • Tomografia CBCT Endo - 200z
 • Tomografia CBCT jednego uku - 300z
 • Tomografia CBCT szczka i uchwa - 450z
Implantologia
  MediRaty
 • Implant (wszczep tytanowy) z mini rub - 3500z
 • Podniesienie dna zatoki szczkowej metod zamknit 1pkt. - 1500z
 • Podniesienie zatoki szczkowej (Sinus Lift) metod otwart - od 4000z
 • Odsonicie implantu, formowanie dzisa - 500z
 • Rozszczepienie wyrostka zbodoowego z zastosowaniem materiau osteoindukcyjnego - 3000z
 • Augmentacja koci - od 1500z /1 ubytek kostny
 • Przeszczep bloku kostnego - od 3000z/ 1 ubytek kostny
Protetyka - Implantoprotetyka
 • Korona na implancie - od 3000z
 • Korona porcelanowa bez Niklu - od 1800z
 • Korona penoceramiczna E.max - od 2000 z
 • Przso w mocie na strukturze metalowej - od 1500z
 • Przso w mocie na strukturze CYRKONOWEJ - od 1800z
 • Licówka ceramiczna - od 2000 z
 • Indywidualizacja koloru i ksztatu korony - praca z technikiem - 1000z
 • Korona tymczasowa wykonana w gabinecie - 100z/1pkt.
 • Korona tymczasowa wykonana w laboratorium - 300z/1pkt.

 • Proteza szkieletowa - 2500z
 • Proteza szkieletowa - praca kombinowana (zasuwy, zatrzaski, etc.) - od 3500z
 • Proteza tymczasowa - natychmiastowa 2000z
 • Proteza cakowita osiadajca z zbami kompozytowymi - 2500z
 • Naprawa protezy - od 220 z
 • Podcielenie protezy - mikkie - 250z
 • Podcielenie protezy - twarde - 400z

  MediRaty
 • Proteza overdenture SynCone Concept na 4 implantach (uchwa) - 25000z
 • Proteza Smart Fix Concept na 4 implantach - All on 4 - 36000z
 • Proteza Smart Fix Concept na 6 implantach - All on 6 - 45000z

 • Wax-up Mock-up estetyczna analiza umiechu - 1 uk - 1250z
 • Usunicie pojedynczej korony - od 60z
 • Zamontowanie punktu protetycznego - od 100z
Chirurgia stomatologiczna
 • Ekstrakcja prosta - 150z
 • Usunicie zba trzonowego powikanego - 650z
 • Usunicie zba trzonowego - 400z
 • Usunicie zba z dutowaniem - 400–600z
 • Usunicie górnej ósemki - 500z
 • Usunicie zatrzymanej górnej ósemki 500–800z
 • Usunicie dolnej ósemki zatrzymanej 600–800z
 • Hemisekcja (usunicie czci zba) 350–450z
 • Nacicie ropnia z drenaem - 400z
 • Resekcja wierzchoka korzenia - 700z
 • Wyuszczenie torbieli zbopochodnej - 800z
 • Odsonicie zba zatrzymanego z zaoeniem zamka ortodontycznego 350–500z
 • Podcicie wdzideka 250z
 • Leczenie suchego zbodou – od 100z
 • Opatrunek chirurgiczny 100 – 200z
 • Usunicie szwów - pacjenci z innego gabinetu - 200z
 • Wycicie niewielkiego guzka + badanie histopatologiczne - 350-450z
 • Zamknicie poczenia ustno – zatokowego natychmiastowe (po zabiegu) - 1000–1500z
 • Zamknicie poczenia ustno – zatokowego (pacjenci z zewntrz) - 1500z
 • Dutowanie z usuniciem ziarniny 400z
 • Prosta ekstrakcja zba mdroci - 500z
Higiena Dentystyczna
 • Fluoryzacja kontaktowa na yce indywidualnej (1 uk) od 100z
 • Lakowanie zba - 100z
 • Instrukta higieny - 100z
 • Skaling + Piaskowanie zbów do 60min. - 250z
 • Profesjonalna higiena zbów (skaling + piaskowanie + fluoryzaja) - 300z
Stomatologia zachowawcza - Wypenienia
 • Wypenienie kompozytowe jedno powierzchniowe - 250z
 • Wypenienie kompozytowe dwu powierzchniowe - 300z
 • Wypenienie kompozytowe trzy powierzchniowe - 350 z
 • Wypenienia w zbach przednich - od 300 z
 • Wypenienie zba po leczeniu endodontycznym 450 z
 • Wypenienie Glass Ionomerowe 1 kapsuka 200 z
Stomatologia estetyczna
 • Wax-up Mock-up estetyczna analiza umiechu - 1 uk - 1250z
 • Profesjonalne wybielanie zbów z regeneracj szkliwa Nano HydroksyApatytem - 1500z
 • Wybielanie zbów metod nakadkow - 1000z
Periodontologia
 • Konsultacja - 200z
 • Skaling - 150–200z
 • Piaskowanie - 200-300z
 • Kireta zamknity kieszeni przyzbnej (may do 3 zbów) - 200–350z
 • Kireta zamknity (1 kwadrant) 350–500z
 • Kireta otwarty kieszeni przyzbnej – do 3 zbów - 300–450z
 • Kireta otwarty kieszeni przyzbnej – powyej 3 zbów - 400–600z
 • Pokrycie recesji pojedynczej - 600z
 • Pokrycie recesji z przeszczepem podniebiennej tkanki cznej - 1000z
 • Wszczepienie materiau emdogain - 1500-1800z
 • Szynowanie zbów (cena za jedn przestrze midzy zbow) - 150z
 • Sterowana regeneracja tkanek - 2000z
 • Gingiwektomia 1 pkt. - 150 z
 • Wyduenie korony klinicznej - od 500z
 • Pogbienie przedsionka z Free Gingival Graft - 1000z
 • Podcicie wdzideko - od 300z
 • Dokoronowe przesunicie pata - 1000z

Szyny ochronne - Signature Mouthguard
 • Junior - czas wolny (jedna warstwa) - 120z
 • Junior - gry zespoowe (2 warstwy) - 190z
 • Senior - gry zespoowe (2 warstwy) - 240z
 • Elite - sporty walki (3 warstwa mikka) - 320z
 • Professional - zawodowcy, sporty z kijami (3 warstwa twarda) - 350zPowysze oferty maj charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych waciwych przepisów prawnych. Wice s plan leczenia, kosztorys i zgoda na leczenie przedstawione w gabinecie i zatwierdzone podpisem Pacjenta i Lekarza prowadzcego.