Chirurg stomatolog - usuwanie zębów mądrości, plastyka dziąseł, regeneracja kości i tkanek.

  Wykonujemy następujące zabiegi chirurgiczne:
 • Chirurgiczne usuwanie ósemek; usuwanie zębów mądrości

 • Ekstrakcja jako profilaktyka przed implantacyjna - ekstrakcja zęba, wyrwanie zęba jest to zabieg chirurgiczny polegający na  usunięciu zęba z wyrostka zębodołowego przy użyciu odpowiednich narzędzi. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym przy zachowaniu aseptyczności pola operacyjnego. Jeżeli chcieliby państwo po usunięciu zęba uzupełnić brak implantem, bardzo ważne jest, aby w trakcie ekstrakcji nie uszkodzi kości wokół korzenia usuwanego zęba. Po ok. 6-8 tygodniach w zębodole zacznie powstawać kość, w którą będzie można wszczepić implant. W przeciwnym wypadku dojdzie do zaniku kości i wszczepienie implantu będzie możliwe tylko po wykonaniu dodatkowego zabiegu rekonstrukcji (augmentacji) kości.
  W większości przypadków możliwa jest implantacja natychmiastowa , czyli wszczepienie implantu w zębodół zaraz po usunięciu zęba na tej samej wizycie.

 • Rekonstrukcja kości i tkanek

 • Bloki kostne - przeszczepy kości autogennej

 • Sinus lift - podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą i zamknietą

 • Sterowana regeneracja kości i tkanek miękkich przy użyciu biomateriałów Bio-Oss Bio-Gide

 • Biomateriały DentSply SYMBIOS do regeneracji kości i tkanek

 • Rozszczepienie wyrostka zębodołowego

 • Gingiwoplastyka (plastyka dziąseł) - specjalistyczny zabieg chirurgiczny mający na celu odtworzenie estetycznego kształtu dziąseł ( chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej ). Gingiwoplastyka stosowana jest m. in. w przerostowych stanach zapalnych dziąseł np. towarzyszących parodontozie z równoczesnym zanikiem kości wyrostka zębodołowego lub spowodowanych stosowaniem leków (np. w padaczce).

 • plastyka dziąseł, gingiwoplastyka, chirurgiczne wydłużenie korony, chirurgia
 • Gingiwektomia - specjalistyczny zabieg chirurgiczny polegający na zmniejszeniu masy dziąsła dla potrzeb protetycznych lub implantologicznych.

 • Alveoplastka - Plastyka wyrostka zębodołowego - chirurgiczne wygładzenie kości, wykonywane na jednej wizycie, bezpośrednio po usunięciu zęba w przypadku gdy, ostre krawędzie kości mogłyby drażnić gojące się dziąsła. Alveoplastyce poddaje się także wyrostek przed założeniem protezy, gdy jego anatomia uniemożliwia noszenie protezy.