Chirurgia jamy ustnej

Wszystkie zabiegi s cakowicie bezbolesne dziki zastosowaniu miejscowego znieczulenia komputerowego THE WAND .

Wykonujemy nastpujce zabiegi chirurgiczne: 

  • Chirurgiczne usuwanie ósemek; usuwanie zbów mdroci
  • Ekstrakcja jako profilaktyka przedimplantacyjna - ekstrakcja zba, usunicie, pot. wyrwanie zba jest to zabieg chirurgiczny polegajcy na  usuniciu zba z zbodou przy uyciu odpowiednich narzdzi. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym przy zachowaniu aseptycznoci pola operacyjnego. Jeeli chcieliby pastwo po usuniciu zba uzupeni brak implantem, bardzo wane jest, aby w trakcie ekstrakcji nie uszkodzi koci wokó korzenia usuwanego zba. Po ok. 6 tygodniach w zbodole zacznie powstawa ko, w któr bdzie mona wszczepi implant. W przeciwnym wypadku dojdzie do zaniku koci i wszczepienie implantu bdzie moliwe tylko po wykonaniu dodatkowego zabiegu rekonstrukcji koci.
  • implantolog, chirurg implanty, Pozna dentysta.
  • Gingiwoplastyka (plastyka dzise) - specjalistyczny zabieg chirurgiczny majcy na celu odtworzenie estetycznego ksztatu dzise (chirurgiczne wyduenie korony klinicznej). Gingiwoplastyka stosowana jest m. in. w przerostowych stanach zapalnych dzise np. towarzyszcych parodontozie z równoczesnym zanikiem koci wyrostka zbodoowego lub spowodowanych stosowaniem leków (np. w padaczce).

  • Gingiwektomia - specjalistyczny zabieg chirurgiczny polegajcy na zmniejszeniu masy dzisa dla potrzeb protetycznych lub implantologicznych.

  • Plastyka wyrostka zbodoowego (alveoplastka) - chirurgiczne wygadzenie koci, wykonywane na jednej wizycie, bezporednio po usuniciu zba w przypadku gdy, ostre krawdzie koci mogyby drani gojce si dzisa. Alveoplastyce poddaje si take wyrostek przed zaoeniem protezy, gdy jego anatomia uniemoliwia noszenie protezy.

Umów si na wizyt