HIGIENA DENTYSTYCZNA

Skaling, Piaskowanie, Fluoryzacja, Instrukta higieny jamy ustnej

Prawidowa higiena jamy ustnej jest podstaw utrzymania zdrowych zbów i dzise. Podczas wizyty w naszym gabinecie, higienistka przedstawi Pastwu w jaki sposób naley prawidowo wykonywa szczotkowanie zbów i masa dzise oraz jakich materiaów do tego uywa.

kamie nazbny, skaling, piaskowanie

Skaling ultradwikowy (scaling)

Powstawanie pytki nazbnej i kamienia nazbnego to codzienny proces zachodzcy w naszej buzi. Resztki jedzenie przyklejajce si do niego i bakterie erujce na nim mog porednio powodowa choroby przyzbia i uszkadza szkliwo. Aby tego unikn naley dba o higien jamy ustnej, jeli jednak ju dojdzie do osadzenia si kamienia mona go usun stosujc zabieg skalingu (ang. scaling). Polega on na rozkruszaniu kamienia urzdzeniem o wysokiej czstotliwoci drga. Zabieg jest bezbolesny i wykonuje si go na jednej wizycie.

 

Piaskowanie zbów

Celem piaskowania jest skuteczne usunicie osadów nazbnych, powstaych wskutek picia kawy, herbaty i palenia papierosów, których usunicie innymi metodami jest bardzo trudne. Wyrzucany pod duym cinieniem specjalny proszek atwo dociera do kadego fragmentu powierzchni zba, równie do trudno dostpnych powierzchni midzyzbowych gwarantujc tym samym doskonay efekt czyszczcy. W wyniku piaskowania usunita zostaje naturalna ochrona szkliwa, która odbudowuje si poprzez proteiny zawarte w linie. Proces odtworzenia bariery ochronnej trwa ok.48 godzin i w tym czasie zaleca si tzw. "bia diet" pozbawion kawy, herbaty, pokarów zawierajcych barwniki (np. buraki, sok z porzeczek) oraz papierosów w celu utrzymania efektu uzyskanego po piaskowaniu.

 

 Fluoryzacja kontaktowa

Fluoryzacja kontaktowa jest zabiegiem profilaktycznym majcym na celu wzmocnienie szkliwa zbów i zwikszenie jego odpornoci na próchnic poprzez lakierowanie zbów fluorem.

Profesjonalna fluoryzacja gabinetowa wykorzystuje lakiery o podwyszonym steniu fluoru w stosunku do produktów domowych. Preparaty o duym steniu fluoru mog by stosowane tylko pod kontrol lekarza dentysty lub higienistki, gdy uyte niewaciwie lub w nadmiarze mog zaszkodzi.

Zabieg fluoryzacji wykonywany jest po profesjonalnej higienie zbów (skaling i piaskowanie zbów).

Fluoryzacja lakierem jest przeznaczona zarówno dla dzieci, gdy pojawi si pierwsze zby mleczne, jak i dla dorosych. Lakier fluorowy stosowany u dzieci jest dla nich cakowicie bezpieczny.

Fluoryzacj zbów u dzieci powinno przeprowadza si raz na kwarta, natomiast u dorosych raz na sze miesicy.