Implanty zębów. Estetyczna odbudowa bocznych braków zębów.

Pacjent z brakami w odcinkach bocznych zgłosił się do naszej kliniki. Narzekał na problemy z przeżuwaniem. Poprzez wszczepienie implantów chciał odzyskać funkcję i estetykę zębów.


Zdjęcie panoramiczne przedstawiaj±ce zastany stan jamy ustnej.

OPG - RTG

Po wizycie konsultacyjnej i wykonaniu powyższego zdjęcia RTG przygotowano plan leczenia. Implanty zaplanowano w pozycjach 15,14,37,36,35,46. Poniżej zdjęcie wykonane po implantacji.

implanty RTG

Zdjęcia z zabiegu wszczepienia implantów zostały pominięte. Po zabiegu założono szwy w szczęce...

szwy

..i w żuchwie.

szwy po

Po 6 tyg. od zabiegu odsłonięto implanty i założono ¶ruby goj±ce, a po 2 tyg. pobrano wyciski metod± łyżki zamkniętej.

transfery wyciskowe

Kolejny etap to przymiarka wsporników pod korony i dobór koloru przyszłych koron pod kolor zębów pacjenta.

implanty

Na zdjęciu model gipsowy z koronami porcelanowymi na implantach. Model wykonany w laboratorium dentystycznym.

model gipsowy zębów

Zacementowanie gotowej pracy w ustach pacjenta.

korony implanty

Zdjęcie OPG po osadzeniu koron na implantach.

implant OPG

Pacjent po oddaniu ostatecznej pracy na implantach.

u¶miech
 implantacja lek. implantolog Beata Lipko-Le¶niewska