Most porcelanowy na 6 implantach Ankylos w szczęce.

Do naszego gabinetu zgłosił się pacjent po leczeniu implanto-protetycznym w żuchwie (most na implantach Osteoplant) oraz protetycznym w szczęce (most i proteza szkieletowa) wykonanym w innym gabinecie pół roku wcześniej.
most na implantch osteoplant kamień nazębny
Pacjent był niezadowolony z efektów leczenia. Na dole nie satysfakcjonowała go estetyka (odsłonięte implanty), a w szczęce proteza szkieletowa była luźna i nieszczelna. Ponieważ praca na implantach nie spełniła jego oczekiwań postanowił znaleźć innego implantologa i system implantologiczny.
braki zębów
Widok protezy szkieletowej
proteza szkieletowa
Resztki jedzenia na protezie są wynikiem nieszczelności i złego dopasowania. Resztki jedzenia i bakterie są dodatkowo źródłem nieprzyjemnego zapachu.
zatrzaski i klamry
W trakcie zabiegu implantacji pacjentowi usunięto resztkowe uzębienie ze szczęki i wszczepiono 6 implantów Ankylos. Na czas gojenia wykonano protezę natychmiastową, z którą pacjent wyszedł z gabinetu po zabiegu.
proteza tymczasowa
Po 6 tygodniach pobrano wyciski z transferami w celu przeniesienia pozycji implantów na model gipsowy roboczy.
intraoral
Widok szczęki w odbiciu lustrzanym.
podniebienie
Dobór koloru mostu porcelanowego.
łączniki ankylos
Model gipsowy z przykręconymi wspornikami pod most.
maska dziąsłowa
Klucze kompozytowe służą do przenoszenia właściwego ustawienia wsporników z modelu do ust pacjenta.
łączniki model
Struktura metalowa mostu na którą zostanie napalona porcelana.
struktura chrom kobalt
Gotowy most porcelanowy na implantach.
most porcelanowy
Wsporniki zostały przeniesione i przykręcone do implantów w ustach pacjenta.
abutment
Wsporniki na implantach pod most porcelanowy. Widok od strony podniebiennej.
szew podniebienny
Zacementowanie ostatecznej pracy. Most porcelanowy w szczęce na 6 implantach Ankylos.
most na implantch Ankylos