Korona pełnoceramiczna w obszarze estetycznym

Pacjentka z koron± wykonan± w innym gabinecie, zgłosiła się w celu poprawy estetyki jedynki.

koronka jedynka
koronka porcelanowa

Korona została zdjęta. Kikut zęba opracowano pod now± koronę. 

kikut koronka jedynka

Zaplanowano wykonanie korony pełnoceramicznej, dlatego aby uzyskać jak najlepszy efekt, kikut został wybielony.

wybielanie kikut koronka

Pobrano wycisk pod koronę ostateczn±. Wykonano koronę tymczasow± na czas oczekiwania (2 tyg.).

koronka tymczasowa

Dobierano kolor korony do koloru zęba

koronka kolor

Osadzenie ostatecznej korony pełnoceramicznej.

koronka pełnoceramiczna