Korony ceramiczne. Wymiana starych koron porcelanowych, gingiwoplastyka, odbudowa powierzchni siecznych i żuj±cych.

u¶miech, korony ceramiczne, korony porcelanowePiękny u¶miech jest wizytówk± każdego człowieka, dlatego zawsze warto zrobić wszystko co w naszej mocy, aby ten u¶miech zachować jak najdłużej. Przedstawiamy sposób na poprawę u¶miechu poprzez wymianę starych koron na nowe ceramiczne - cyrkonowe. Dodatkowo wykonano gingiwoplastykę, czyli plastykę dzi±sła, przez co zmienili¶my linię dzi±sła, poprawiaj±c tym samym cały u¶miech.


Pacjentka niezadowolona z wygl±du swoich zębów zgłosiła się na leczenie w naszej praktyce w celu poprawy wygl±du i samopoczucia.
nieestetyczne korony ceramiczne
U pacjentki zaplanowano wymianę starych zniszczonych i nieestetycznych koron, wykonanie nowych koron ceramicznych na pozostałe zęby szczęki oraz odbudowę powierzchni siecznych i żuj±cych zębów żuchwy. Przerost dzi±seł spowodował wrażenie skrócenia koron. Zaplanowano plastykę dzi±sła - chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej.
nieestetyczne korony, przerost dzi±sła
W trakcie zabiegu usunięto stare korony z siekaczy górnych...
usunięcie starych koron
 ... wykonano chrurgiczne wydłużenie korony klinicznej, gingivoplastykę, opracowano zęby pod korony...
gingivoplastyka, plastyka dzi±seł
 .. i kompozytowe korony tymczasowe.
plastyka dzi±sła, gingiwoplastyka, korony tymczasowe, prowizorium
Na kolejnej wizycie opracowano kolejne zęby pod korony i wykonano korony tymczasowe. Na zdjęciu widoczne wygojone dzi±sła po gingivoplastyce.
korony tymczasowe
Kolejna wizyta to odbudowa powierzchni siecznych dolnych siekaczy i powierzchni żuj±cych przedtrzonowców i trzonowców. Praca w koferdamie zapewnia odpowiednio suche warunki dla wykonania takiego zabiegu.
koferdam, odbudowa powierzchni siecznych zębów
Oddanie ostatecznej pracy - korony ceramiczne (cyrkonowe).
korony porcelanowe, ceramiczne
Pacjentka po leczeniu zębów w i wykonaniu nowych estetycznych koron cyrkonowych odzyskała zdrowy i piękny u¶miech oraz pewno¶ć siebie.
korony ceramiczne, korony cyrkonowe, usta, u¶miech
 Piękny u¶miech - wizytówka sukcesu.
u¶miech, usta, korony ceramiczne
 Protetyka - lek. dent. Beata Lipko-Le¶niewska i NATRODENT