Implantolog

spec. stomatolog Beata Lipko - Leniewska, MSc. Implantolog - W 1992 roku ukoczyam Akademie Medyczn we Wrocawiu na Wydziale Stomatologii. W 1994 roku uzyskaam I stopie specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej. W 2009 roku potwierdziam swoj wieloletni praktyk implantologiczn uzyskujc tytu Implantologa na Uniwersytecie Medycznym im. Goethego we Frankfurcie nad Menem, a w 2012 uzyskaam tytu naukowy Master of Science in Oral Implantology na tym samym Uniwersytecie. Od 2011 do 2014 poszerzaam swoje wiadomoci w dziedzinie ortodoncji pod okiem dr Larrego Brown'a i dr A.Davide Mirabella. W latach 2012 - 2014 braam udzia w Implantologiczno Protetycznym Programie organizowanym przez Mediterranean Prosthodontic Institiute w Castellon, Hiszpania, a uwieczony Certyfikatem na Uniwersytecie Pónocnej Karoliny w Chapel Hill, USA. Dziki zdobytej wiedzy w dziedzinie implantologii, protetyki i ortodoncji mog na bieco wprowadza nowoczesne metody leczenia dentystycznego, aby zapewni pacjentom najwyszy standard opieki medycznej. W dalszym cigu uczestnicz w kursach i konferencjach naukowych powiconych tematyce szeroko rozumianej stomatologii.


Jest czonkiem PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne), OSIS (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej), EDI (The European Association of Dental Implantologists) oraz GRUPY NAUKOWEJ ANKYLOS SynCone Scientific GROUP (Czonkowie Grupy Naukowej SynCone nale do midzynarodowej wyselekcjonowanej grupy lekarzy - stomatologów o wysokich umiejtnociach zawodowych). Jako lektor 4th Evident Success prezentowaa jak wykona protez opart na implantach w 2 godz. 4th Evident Success - Ankylos SynCone -Jak wykona odbudow uchwy na implantach w 2 godz.


Najwaniesze kursy i szkolenia:
1999.04.24 Postp w technice sterowanej regeneracij tkanek - przydatno biomateriaów w chirurgii stomatologicznej i implantologii
1999.10.02 Korona Penoceramiczna Leczenie Estetyczne Zbów Bocznych
1999.10.24 Licówki porcelanowe
2000.02.25 Restore a smile in 1 day - Implant surgery with temporary fixed prosthesis on IPI implants
2000.02.27 Prosthetic solutions on implants
2000.05.13 Prezentacja najnowszych technik i procedur zabiegowych w periodontologii i implantologii z zastosowaniem biomateriaów
2000.09.20 Advanced maxillary bone manipulation & The surgical and prosthodontic elements of the OsteoCare Dental Implant System
2001.05.19 Wprowadzenie do nowoczesnej protetyki implantologicznej
2001.06.23 Nowoczesne techniki znieczule miejscowych przy wykorzystaniu urzdzenia The WAND
2002.04.26 Najnowsze trendy w periodontologicznej i implantologicznej chirurgii regeneracyjnej
2003.10.04 Systemy penoceramiczne
2003.10.25 Estetyka staych uzupenie protetycznych - PASE
2004.03.27 Warszawskie Spotkania Implantologiczne dotyczce implantologii i sterowanej regeneracji koci
2004.05.13 Szkolenie w zakresie implantów Branemark System, Replace Select, NobelPerfect, NobelDirect
2005.03.18 LifeCore Support Plus Renova Internal Hex Implant System
2005.11.10 Wszczepienie implantów dwuczciowych i jednoczciowych; wykonanie natychmiastowych uzupenie tymczasowych
2005.12.10 Procedury chirurgiczne i techniki przeszczepiania bloków kostnych i podnoszenia dna zatoki szczkowej
2006.04.01 Procesy regeneracji i odbudowy tkanek oraz koci w implantologii, periodontologii i chirurgii stomatologicznej
2006.11.10 Zastosowanie standardowych i cyrkonowych filarów protetycznych (Procera, Nobel BioCare)
2006.11.10 Diagnostyka przestrzenna i komputerowe planowanie zabiegów implantologicznych (Nobel Guide)
2007.01.20 Procedury odbudowy defektów kostnych, perfekcyjna pozycja implantu, protokó obciania implantów
2007.05.19 Forum stomatologii praktycznej: Laseroterapia
2007.10.05 Nowoczesne uzupenienia penoceramiczne, czyli jak pogodzi wysokie wymagania estetyczne i wytrzymao
2007.11.08 Implanty - idea,sztuka, praktyka. Ryzyko i komplikacje w postpowaniu praktycznym.
2007.11.09 Unikanie powika - wyzwania w zakresie tkanek mikkich i twardych.
2007.11.10 Piezoelektryczna chirurgia kostna - moliwoci i ograniczenia.
2007.12.23 Simplant Academy - planowanie leczenia, dokumentacja medyczna, zasady technologii tomografii komputerowej.
2008.03.15 Endodoncja dzi, endodoncja jutro?
2008.04.18 13th DentSply Friadent World Symposium 2008. Focused on your Practice Success.
2008.06.06 Dni implantologii - OSIS
2009.01.15 Kurs z nawigacji komputerowej ExpertEASE.
2009 luty
Certificate in Oral Implantology. Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main
2009.03.14 Bicon. Moliwoci leczenia implantologicznego determinowane ksztatem implantu.
2009.04.04
Szyny relaksacyjne - kurs praktyczny.
2009.05.12
Bicon. Moliwoci leczenia implantologicznego determinowane ksztatem implantu.
2009.05.22
Protesi dentaris con il Sistema Bicon.
2009.11.28
Diagnostyka i chirurgia zatok szczkowych w aspekcie leczenia implantologicznego pacjentów.
2010.06.04
Augmentacja tkanek mikkich i tkanki kostnej wokó zbów i implantów w strefie estetycznej.
2011.05.21
Leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem mini - implantów.
2011.05.27
Mechanika ortodoncji: odejmowanie, dodawanie i cao.
2011.08.02
Kurs ortodontyczny I-go stopnia.
2011.08.10
Kurs ortodontyczny II-go stopnia.
2011.08.17
Racjonalne planowanie leczenia ortodontycznego poszczególnych wad zgryzu
2011.08.22
Kurs ortodontyczny doginania uków
2011.11.04
Zasadno stosowania aparatów staych i retencyjnych u modocianych i dorosych. Estetyka zwarcia i estetyka twarzy.
2011.11.24
Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosych przy zastosowaniu aparatu uku prostego. Sesja I
2012.01.14
Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosych przy zastosowaniu aparatu uku prostego. Sesja II
2012.03.03
Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosych przy zastosowaniu aparatu uku prostego. Sesja III
2012.05.12
Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosych przy zastosowaniu aparatu uku prostego. Sesja IV
2012.05.25
Uproszczona biomechanika leczenia wad kl. II
2012.09.15
Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosych przy zastosowaniu aparatu uku prostego. Sesja V
2012.09.27
Leczenie wad kl.II. Trudne przypadki. Róne metody leczenia.
2012.09.30
Strategie postpowania klinicznego w kocowej fazie leczenia ortodontycznego.
2012.11.09
KORTYKOTOMIA: Jak modulowa ortodontyczne ruchy zbów wykorzystujc zabiegi periodontologiczne i przeszczepy.
2012.11.24
Zaburzenia pionowe- leczenie zgryzu gbokiego i otwartego.