Beata Lipko-Leśniewska, IMPLANTOLOG

Implantolog

spec. stomatolog Beata Lipko - Leśniewska, MSc. Implantolog - W 1992 roku ukończyłam Akademie Medyczną we Wrocławiu na Wydziale Stomatologii. W 1994 roku uzyskałam I stopień specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej. W 2009 roku potwierdziłam swoją wieloletnią praktykę implantologiczną uzyskując tytuł Implantologa na Uniwersytecie Medycznym im. Goethego we Frankfurcie nad Menem, a w 2012 uzyskałam tytuł naukowy Master of Science in Oral Implantology na tym samym Uniwersytecie. Od 2011 do 2014 poszerzałam swoje wiadomości w dziedzinie ortodoncji pod okiem dr Larrego Brown'a i dr A.Davide Mirabella. W latach 2012 - 2014 brałam udział w Implantologiczno Protetycznym Programie organizowanym przez Mediterranean Prosthodontic Institiute w Castellon, Hiszpania, a uwieńczony Certyfikatem na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill, USA. Dzięki zdobytej wiedzy w dziedzinie implantologii, protetyki i ortodoncji mogę na bieżąco wprowadzać nowoczesne metody leczenia dentystycznego, aby zapewnić pacjentom najwyższy standard opieki medycznej. W dalszym ciągu uczestniczę w kursach i konferencjach naukowych poświęconych tematyce szeroko rozumianej stomatologii.


Jest członkiem PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne), OSIS (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej), EDI (The European Association of Dental Implantologists) oraz GRUPY NAUKOWEJ ANKYLOS SynCone Scientific GROUP (Członkowie Grupy Naukowej SynCone należą do międzynarodowej wyselekcjonowanej grupy lekarzy - stomatologów o wysokich umiejętnościach zawodowych). Jako lektor 4th Evident Success prezentowała jak wykonać protezę opartą na implantach w 2 godz. 4th Evident Success - Ankylos SynCone -Jak wykonać odbudowę żuchwy na implantach w 2 godz.


Najważniesze kursy i szkolenia:
1999.04.24 Postęp w technice sterowanej regeneracij tkanek - przydatność biomateriałów w chirurgii stomatologicznej i implantologii
1999.10.02 Korona Pełnoceramiczna Leczenie Estetyczne Zębów Bocznych
1999.10.24 Licówki porcelanowe
2000.02.25 Restore a smile in 1 day - Implant surgery with temporary fixed prosthesis on IPI implants
2000.02.27 Prosthetic solutions on implants
2000.05.13 Prezentacja najnowszych technik i procedur zabiegowych w periodontologii i implantologii z zastosowaniem biomateriałów
2000.09.20 Advanced maxillary bone manipulation & The surgical and prosthodontic elements of the OsteoCare Dental Implant System
2001.05.19 Wprowadzenie do nowoczesnej protetyki implantologicznej
2001.06.23 Nowoczesne techniki znieczuleń miejscowych przy wykorzystaniu urządzenia The WAND
2002.04.26 Najnowsze trendy w periodontologicznej i implantologicznej chirurgii regeneracyjnej
2003.10.04 Systemy pełnoceramiczne
2003.10.25 Estetyka stałych uzupełnień protetycznych - PASE
2004.03.27 Warszawskie Spotkania Implantologiczne dotyczące implantologii i sterowanej regeneracji kości
2004.05.13 Szkolenie w zakresie implantów Branemark System, Replace Select, NobelPerfect, NobelDirect
2005.03.18 LifeCore Support Plus Renova Internal Hex Implant System
2005.11.10 Wszczepienie implantów dwuczęściowych i jednoczęściowych; wykonanie natychmiastowych uzupełnień tymczasowych
2005.12.10 Procedury chirurgiczne i techniki przeszczepiania bloków kostnych i podnoszenia dna zatoki szczękowej
2006.04.01 Procesy regeneracji i odbudowy tkanek oraz kości w implantologii, periodontologii i chirurgii stomatologicznej
2006.11.10 Zastosowanie standardowych i cyrkonowych filarów protetycznych (Procera, Nobel BioCare)
2006.11.10 Diagnostyka przestrzenna i komputerowe planowanie zabiegów implantologicznych (Nobel Guide)
2007.01.20 Procedury odbudowy defektów kostnych, perfekcyjna pozycja implantu, protokół obciążania implantów
2007.05.19 Forum stomatologii praktycznej: Laseroterapia
2007.10.05 Nowoczesne uzupełnienia pełnoceramiczne, czyli jak pogodzić wysokie wymagania estetyczne i wytrzymałość
2007.11.08 Implanty - idea,sztuka, praktyka. Ryzyko i komplikacje w postępowaniu praktycznym.
2007.11.09 Unikanie powikłań - wyzwania w zakresie tkanek miękkich i twardych.
2007.11.10 Piezoelektryczna chirurgia kostna - możliwości i ograniczenia.
2007.12.23 Simplant Academy - planowanie leczenia, dokumentacja medyczna, zasady technologii tomografii komputerowej.
2008.03.15 Endodoncja dziś, endodoncja jutro?
2008.04.18 13th DentSply Friadent World Symposium 2008. Focused on your Practice Success.
2008.06.06 Dni implantologii - OSIS
2009.01.15 Kurs z nawigacji komputerowej ExpertEASE.
2009 luty
Certificate in Oral Implantology. Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main
2009.03.14 Bicon. Możliwości leczenia implantologicznego determinowane kształtem implantu.
2009.04.04
Szyny relaksacyjne - kurs praktyczny.
2009.05.12
Bicon. Możliwości leczenia implantologicznego determinowane kształtem implantu.
2009.05.22
Protesi dentaris con il Sistema Bicon.
2009.11.28
Diagnostyka i chirurgia zatok szczękowych w aspekcie leczenia implantologicznego pacjentów.
2010.06.04
Augmentacja tkanek miękkich i tkanki kostnej wokół zębów i implantów w strefie estetycznej.
2011.05.21
Leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem mini - implantów.
2011.05.27
Mechanika ortodoncji: odejmowanie, dodawanie i całość.
2011.08.02
Kurs ortodontyczny I-go stopnia.
2011.08.10
Kurs ortodontyczny II-go stopnia.
2011.08.17
Racjonalne planowanie leczenia ortodontycznego poszczególnych wad zgryzu
2011.08.22
Kurs ortodontyczny doginania łuków
2011.11.04
Zasadność stosowania aparatów stałych i retencyjnych u młodocianych i dorosłych. Estetyka zwarcia i estetyka twarzy.
2011.11.24
Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego. Sesja I
2012.01.14
Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego. Sesja II
2012.03.03
Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego. Sesja III
2012.05.12
Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego. Sesja IV
2012.05.25
Uproszczona biomechanika leczenia wad kl. II
2012.09.15
Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego. Sesja V
2012.09.27
Leczenie wad kl.II. Trudne przypadki. Różne metody leczenia.
2012.09.30
Strategie postępowania klinicznego w końcowej fazie leczenia ortodontycznego.
2012.11.09
KORTYKOTOMIA: Jak modulować ortodontyczne ruchy zębów wykorzystując zabiegi periodontologiczne i przeszczepy.
2012.11.24
Zaburzenia pionowe- leczenie zgryzu głębokiego i otwartego.