Odbudowa funkcji i estetyki zębów. Leczenie etapowe.

Pacjent ze zniszczonymi zębami i licznymi brakami zębów w strefach bocznych umówił się na konsultację implanto -protetyczną. Po wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego okazało się, że pacjent posiada już jedną koronę opartą na implancie w żuchwie. Pacjent jest świadomy rodzaju leczenia jakie wybrał i nie interesowały go mosty oparte na własnych zębach. Wie, że wiąże się to z oszlifowaniem zdrowych zębów, a tego robić nie chce. W pierwszej kolejności zależało mu na uzupełnieniu braku 3 zębów w szczęce 14,15,16. Ponieważ sytuacja finansowa nie pozwala mu na jednorazowe uzupełnienie wszystkich braków koronami na implantach, postanowił robić to etapami.

*/Zdjęcie przed leczeniem. Zniszczone brzegi sieczne górnych zębów. Braki zębów w strefach bocznych/*

zęby

*/Zdjęcie rentgenowskie wykonane na wizycie konsultacyjnej w celu oceny sytuacji wyjściowej/*

zdjęcie rentgenowskie

*/Pacjent po leczeniu zachowawczym z odbudową zębów (brzegi sieczne i szyjki zębów) oraz po usunięciu korzenia zęba 14/*

odbudowa kompozytem

*/Kolejnym etapem było przygotowanie do zabiegu chirurgicznego wszczepienia 2 implantów. Na zdjęciu widać wygojony wyrostek po usunięciu korzenia 14/*

przygotowane do chirurgii

*/Wszczepiono dwa implanty w pozycji 14,15. Implanty zostały zaszyte do momentu osteointegracji czyli zrośnięcia z kością. Po 3 miesiącach wykonano odsłonięcie implantów i założenie śrub gojących (formujących dziąsło)/*

sulcus former, śruby gojące

*/Zdjęcie kontrolne po odsłonięciu implantów i założeniu śrub gojących/*

RTG implanty, śruby gojące

*/Przymiarka łączników (abutmentów) dwa tygodnie później/*

implanty ankylos, łączniki

*/Przymiarka pracy protetycznej. Most jednobrzeżny na dwóch implantach (dowieszona korona 16)/*

korony na implantach, implanty Poznań

*/Pacjent z zakończonym pierwszym etapem leczenia implanto -protetycznego. c.d.n./*

korony na implantach Poznań

Lekarz prowadzący Beata Lipko-Leśniewska. Prace protetyczną wykonało laboratorium BEST Piotr Biegała z Poznania/*