Leczenie ortodontyczne aparatem stałym w celu odtworzenia miejsca na brakującą jedynkę.

Młoda pacjentka zgłosiła się z dolegliwościami w okolicy podnosowej. Po wstępnym badaniu stwierdzono brak obecności stałej lewej jedynki gónej. Badanie tomograficzne wykazało obecność zdeformowanego zatrzymanego zęba 21 w okolicy kolca nosowego. Ponieważ brak tego zęba w łuku spowodował u pacjentki znaczące zmiany estetyczne, zaproponowano pacjentce odtworzenie miejsca na brakującą jedynkę leczeniem ortodontycznym. Kolejnym etapem leczenia po uzyskaniu odpowiedniej przestrzeni, miało być wszczepienie implantu i odbudowa brakującego zęba koroną porcelanową na implancie.

Poniżej przedstawiono na zdjęciach etapy leczenia ortodontycznego i implantologicznego.

Sytuacja przed leczeniem ortodontycznym. Zaburzenie estetyki spowodowane brakiem jedynki.

brak jedynki,  

Przesunięcie linii pośrodkowej spowodowane brakiem jedynki.

przesunięcie linii pośrodkowej

Zatrzymany ząb 21. Tomografia komputerowa pozwoliła dokładnie ocenić położenie zatrzymanego zęba w okolicy kolca nosowego.

tomografia komputerowa, zatrzymany ząb

Wizyta na której pacjentce przyklejono aparat stały. Przesuwanie zęba 22 w celu odtworzenia miejsca na implant i koronę w miejscu 21.

leczenie ortodontyczne, aparat stały, ortodonta Poznań

Przesuwanie zęba 22, odtwarzanie miejsca na jedynkę.

Leczenie ortodontyczne, przesuwanie zęba, ortodonta Poznań

Ortodontyczne przesuwanie zęba 22. Odtworzenie miejsca na ząb 21.

aparat ortodontyczny, przesuwanie zęba

Tymczasowa korona kompozytowa oparta na implancie. Kontrola gojenia 2 tyg. po wszczepieniu implantu.

korona implant, implant zęba, korona kompozytowa

Zakończenie leczenia ortodontycznego. Ortodonta Poznań

implant korona, zamki ortodontyczne, aparat na zęby

Pacjentka po leczeniu ortodontycznym i implantologicznym. Pacjentka ma założoną kompozytową koronę tymczasową.

ortodonta, po leczeniu ortodontycznym

Odsłonięcie implantu. Pobrano wycisk pod zindywidualizowany łącznik Atlantis w kolorze złotym.

Atlantis abutment Gold Hue, odbudowa brakującego zęba

Osadzenie korony ceramicznej na implancie zakończyło cały proces leczenia.

Uśmiech, proste zęby, korona na implancie, implantolog Poznań

 

lek. dentysta spec. stom. ogólnej implantolog Beata Lipko-Leśniewska

Implant dentystyczny używany jest do uzupełnienia brakujących zębów tak aby wyglądały i funkcjonowały jak naturalne. Implanty są chirurgicznie wszczepiane poniżej poziomu dziąsła. Proces osteointegracji implantu z kością stabilizuje implant tworząc stabilną bazę dla jednego lub kilku sztucznych zębów nazywanych koronami dentystycznymi. Osoby zainteresowane terapią z implantami muszą mieć zdrowe dziąsła i pozostałe zęby oraz minimalną ilość kości do utrzymania implantu. Na wizycie konsultacyjnej implantolog oceni warunki kostne i przedstawi Państwu możliwości odbudowy zębów z wykorzystaniem implantów dentystycznych.

Implanty dentystyczne często są najlepszą opcją leczenia brakujących zębów, ponieważ w przeciwieństwie do protez osiadających na dziąsłach lub mostów opartych na oszlifowanych zębach stanowiących filary, implanty dentystyczne są uzupełnieniem długoterminowym.