OWOCE NASZEJ PRACY


autor: Beata Lipko-Leśniewska spec. stomatologii ogólnej, implantolog

Przedstawiamy przykładowe efekty leczenia dentystycznego w Magic Dental Studio.

Implanty zębów. Ortodoncja. Stomatologia estetyczna. Protetyka.


implanty zębów Przeźmierowo Poznań

Rekonstrukcja braków zębów implantami klasy Premium z mostami porcelanowymi

Nadużywanie słodzonych napojów gazowanych, fastfood'ów spowodowało korozje szkliwa i zniszczenie zębów. W wielu przypadkach zrozumienie problemu przychodzi zbyt późno i nawet zmiana nawyków żywieniowych nie może cofnąć czasu. Z pomocą przychodzi implantologia. Właściwa diagnoza prowadzi do ustalenia odpowiedniego planu leczenia. W tym przypadku kilka zębów zostało uratowanych i odbudowanych. Pozostałe braki zrekonstruowano mostami opartymi na stożkowych implantach dentystycznych.
implanty dentystyczne Poznań

Rekonstrukcja braków zębów implantami z koronami i licówkami porcelanowymi

Odbudowa utraconych zębów jest bardzo ważna z punktu widzenia ochrony pozostałych zębów. Prawidłowe funkcjonowanie układu stomatognatycznego wymaga obecności wszystkich zębów w łuku. Braki zębów trzonowych powodują nadmierne obciążenie przedtrzonowców. Braki zębów bocznych powodują przesuwanie się zębów przednich i powstawanie szpar (trem) między nimi. Prawidłowe uzupełnienie braków zębów koronami na implantach, odpowiednia pozycja implantów w przestrzeni kości wyrostka zębodołowego oraz zastosowanie właściwego implantu i kształtu korony zęba to kluczowe elementy długotrwałych, stabilnych efektów leczenia implantologicznego.
implant, implanty Poznań, implanty zębów.

Braki bocznych zębów. Rekonstrukcja implanto-protetyczna

Pacjent z brakami zębów trzonowych i przedtrzonowych w szczęce i żuchwie. Zaplanowano zrekonstruowanie brakujących zębów zindywidualizowanymi koronami na implantach. Pozostałe zęby zostały wybielone, a następnie wymieniono w nich wszystkie wypełnienia. Po 7 latach użytkowania poziom kości i tkanki miękkiej wokół implantów jest stabilny (brak zaników), a korony na implantach mają naturalny wygląd.  
implant zęba, zamki ortodontyczne, Atlantis łącznik implant, uśmiech

Implant zęba 21 po leczeniu ortodontycznym aparatem stałym.

Leczenie ortodontyczne aparatem stałym w celu odtworzenia miejsca na brakującą jedynkę i uzupełnienie braku koroną na implancie. Młoda pacjentka zgłosiła się z dolegliwościami w okolicy pod kolcem nosowym. Po wstępnym badaniu stwierdzono brak obecności stałej lewej jedynki górnej. Badanie tomograficzne wykazało obecność zdeformowanego zatrzymanego zęba 21 w okolicy kolca nosowego. Ponieważ brak tego zęba w łuku spowodował u pacjentki znaczące zmiany estetyczne, zaproponowano odtworzenie miejsca na brakującą jedynkę leczeniem ortodontycznym. Kolejnym etapem leczenia po uzyskaniu odpowiedniej przestrzeni, było wszczepienie implantu i odbudowa brakującego zęba koroną porcelanową na indywidualizowanym łączniki Atlantis Gold Hue w kolorze złotym.
proteza na implantach, overdenture implanty

Stabilna proteza na implantach Ankylos SynCone.

Używając systemu ANKYLOS® SynCone® protezy na implantach, dysponujemy przewidywalnym i przystępnym cenowo programem postępowania. Już po około dwóch godzinach od rozpoczęcia zabiegu mogą Państwo w większości przypadków opuścić klinikę wraz z mocno osadzoną i stabilną protezą - i już w krótkim czasie można rozpocząć aktywne gryzienie i żucie.
proteza Poznań implanty, overdenture implanty tytanowe, teleskopy

Stabilna proteza na implantach Ankylos SynCone.

Pacjentce użytkującej protezy całkowite zaproponowaliśmy przewidywalną procedurę Ankylos Proteza na 4 implantach w jeden dzień. SynCone Concept to 4 implanty wszczepione w żuchwę i natychmiastowo obciążone protezą na teleskopach SynCone. Pacjentka opuściła klinikę z protezą mocno osadzoną na implantach.  
implanty, dentysta Poznań, implanty rentgen, proteza

Stabilna proteza na implantach Ankylos SynCone.

Szczątkowe uzębienie w żuchwie. Ekstrakcja zębów z natychmiastową implantacja 4 wszczepów. W przypadku możliwości zastosowania implantów o długości 11mm i uzyskaniu stabilizacji pierwotnej powyżej 40Ncm, obciążamy implanty natychmiastowo protezą na teleskopach SynCone. W przeciwnym razie obciążenie zostaje odroczone do czasu integracji implantów z kością.
brak jedynki, implant zęba

Brak zęba "jedynki" (siekacza centralnego prawego).

Braki zębów w odcinku przednim są szczególnym wyzwaniem dla implantologa. Odpowiednie zarządzanie tkankami twardymi (kością) i miękkimi (dziąsło i brodawki między zębowe) oraz wybór właściwego systemu implantologicznego są niezbędne dla uzyskania dobrego efektu estetycznego. Mostek maskujący brak zęba został zastąpiony pojedynczymi koronami porcelanowymi, w tym jedna na implancie Premium.
implanty zębów, hipodoncja, implanty Poznań

Hipodoncja - brak zawiązka zęba stałego.

Leczenie implantologiczno - protetyczne. Uzupełnienie braku zęba koroną porcelanową opartą na implancie dentystycznym. Do odbudowy wykorzystano Ankylos Implant System. 
implanty Poznań, wypełnienie kompozytowe, implanty zębów

Implanty dentystyczne. Odbudowa zębów trzonowych.

Braki nawet pojedynczych zębów mogą powodować przesuwanie się lub przechylanie sąsiednich zębów oraz ścieranie nadmiernie przeciążonych zębów. Plan leczenia objął estetyczne wypełnienie oraz odbudowę braków 3 zębów koronami porcelanowymi na implantach.
implanty zębów, implanty Poznań

Brak zębów - korony porcelanowe, implanty dentystyczne.

Pacjent z brakami zębów w szczęce oraz ubytkami zgłosił się do kliniki w celu odbudowy funkcji i estetyki zębów. Plan leczenia implanto - protetycznego objął odbudowę braków zębów w szczęce koronami porcelanowymi opartymi na implantach Ankylos oraz estetyczną odbudowę ubytków wypełnieniami w kolorze zębów.
proteza, implanty, Poznań

Most porcelanowy oparty na implantach w żuchwie.

Bezzębny pacjent z problemem utrzymania dolnej protezy. Wszczepiono 6 implantów, na których oparto most porcelanowy. Górną szczękę oprotezowano nową wzmacnianą protezą całkowitą.
mostek porcelanowy, most na implantach

Mostek porcelanowy.

Opracowano zęby i wykonano mosty porcelanowe w szczęce i żuchwie z podniesieniem zwarcia. Całkowita odbudowa zgryzu.
mostek porcelanowy, implanty zębów, implanty Poznań

Most na implantach.

Rekonstrukcja zębów w szczęce mostem porcelanowym na implantach. Implanty dentystyczne Poznań.
mostek porcelanowy, implanty, odbudowa zębów

Brak skrzydłowy.

Odbudowa braku skrzydłowego mostem porcelanowym na implantach.
dentysta Poznań, implant zęba, korona porcelanowa

Rekonstrukcja zębów - implanty.

Uzupełnienie braków koronami na implantach. Odbudowa zębów materiałem kompozytowym.
implanty dentystyczne, implanty Poznan

Koronki porcelanowe - implanty dentystyczne.

Wymiana koron porcelanowych oraz odbudowa braków zębów mostami porcelanowymi na implantach.
implant Poznań, implant zęba, aparat stały

Kompleksowe leczenie dentystyczne.

Ortodontyczne leczenie przodozgryzu oraz ortodontyczne odtworzenie miejsca na implant dolnej jedynki. Odbudowa braku zęba koroną na implancie Ankylos.


Bezzębie - brak ponad 66% zębów

Częściowe braki zębów

  Wymiana protez szkieletowych na implanty, korony, mosty.
implanty, proteza teleskopowa

Protezy teleskopowe typu Overdenture oparte na implantach.

gabinet stomatologiczny Poznań Przeźmierowo

Leczenie implanto-protetyczne zębów. Odbudowa uśmiechu i pewności siebie

proteza
Protezy natychmiastowe. Zęby w 2 godz.
rtg implanty poznań
Odbudowa funkcji i estetyki zębów. Leczenie etapowe
Most porcelanowy na 6 implantach w szczęce.
implanty poznań
Implanty zębów Poznań. Implantacja natychmiastowa i późna .
Proteza natychmiastowa na implantach - alternatywa dla All-on-4
korony cyrkonowe
Odbudowa zębów koronami i mostami cyrkonowymi na implantach
Proteza teleskopowa na uzębieniu resztkowym - alternatywa dla implantów
korony ceramiczne implanty Poznań

Poprawa estetyki. Uzupełnienie braków zębów koronami na implantach

Overdenture - proteza natychmiastowa na implantach
implanty Poznań ankylos

Braki skrzydłowe - odbudowa na implantach koronami porcelanowymi, poprawa estetyki zębów własnych koronami porcelanowymi.

SynCone - proteza na implantach u 45 letniej pacjentki
implanty most Poznań

Wymiana starych mostów na nowe mosty pełnoceramiczne oparte na implantach

proteza na implantach

Bardzo zniszczone zęby - implantacja natychmiastowa, obciążenie natychmiastowe proteza na implantach Ankylos SynCone

Wymiana nieestetycznych koron i uzupełnienie braków koronami na implantach


proteza na implantach - Ankylos SynCone

Bezzębie - proteza oparta na czterech implantach Ankylos SynCone

implanty ankylos Poznań

Braki skrzydłowe - leczenie ortodontyczne aparatem stałym, wszczepienie implantów i odbudowa pojedynczymi koronami na implantach.

implanty poznań ankylos syncone

Uzębienie szczątkowe - proteza oparta na implantach Ankylos SynCone

implanty, orto
Kompleksowe leczenie wielodyscyplinarne
most porcelanowy na implantach
Rekonstrukcja bezzębnej szczęki mostem opartym na 6 implantach.
 
implanty proteza Poznań

Dolna proteza osadzona na implantach - Ankylos SynCone Concept

Pojedyncze braki zębów w strefie bocznej

Bezzębie - odbudowa zębów koronami na implantach w żuchwie i protezą całkowitą w szczęce. Praca kompromisowa.
Odbudowa zębów u palacza tytoniu.
 
implant
Implanty zębów. Estetyczna odbudowa zębów bocznych. Przywrócenie funkcji żucia.

Licówki, nakłady, onlay'e

implanty zębów łączniki korony Poznań

Implantacja natychmiastowa i uzupełnienie braków zębów koronami na implantach

implanty korony estetyka
Korony porcelanowe na podbudowie cerkonowej. Całkowita rekonstrukcja zębów szczęki i żuchwy.
Licówki, mosty i korony porcelanowe. Przywrócenie funkcji i estetyki.
Korony ceramiczne
Protetyka - poprawa estetyki koronami ceramicznymi. Wymiana starych koron, gingivoplastyka, odbudowa powierzchni siecznych i żujących.
licówki veneers

Nowy uśmiech - poprawa estetyki zębów licówkami porcelanowymi Natrodent

Odbudowa zębów bocznych. Korony na implantach, nakłady, wybielanie.
licówki veneers

Rekonstrukcja zębów licówkami porcelanowymi

implantolog implantkorona
Odbudowa brakujących zębów koronami na implantach.
Poznań licówki porcelanowe dentysta

Licówki porcelanowe - rekonstrukcja zniszczonych zębów

Dentystyczne mosty ceramiczne

onlay
Nakład ceramiczny (onlay) - odbudowa zęba po leczeniu kanałowym
Zęby parodontalne. Poprawa estetyki mostami porcelanowymi.

Pojedyncze braki zębów w strefie estetycznej

mostki
Zęby parodontalne. Odbudowa protetyczna mostami porcelanowymi.
implant jedynki
Odbudowa górnego prawego siekacza koroną na implancie i poprawa estetyki koron pozostałych górnych siekaczy.

 Leczenie ortodontyczne

implanty ankylos Poznań

Pojedynczy brak zęba - odbudowa pojedyncza korona na implancie.

Ortodonta Poznań
Przypadki leczenia ortodontycznego
koronka
Wymiana korony. Korona w obszarze estetycznym.
ortodonta Poznań, aparat stały, implanty, koronka

Leczenie interdyscyplinarne. Leczenie ortodontyczne - aparat stały. Leczenie implantologiczne - uzupełnienie brakującego zęba koroną na implancie.

koronki estetyczne
Licówka, korona i most w strefie estetycznej.

Leczenie ortodontyczne aparatem stałym w celu odtworzenia miejsca na brakującą jedynkę.


implant poznań dentysta
Odbudowa przednich zębów koronami na implantach