Protetyka dentystyczna - trzecie zęby. Mostki, Koronki, Potezy ruchome i stałe.

Ubytki tkanek zębów i utrata zębów to następstwa schorzeń uzębienia i urazów. Mogą być one uzupełnione z zastosowaniem metod protetycznych. Nowoczesne rozwiązania protetyczne są w stanie zastąpić nawet bardzo znaczne braki w uzębieniu i wyeliminować wynikające z tego ograniczenia, a jednocześnie zapobiec dalszym uszkodzeniom zębów. Wynik leczenia może być tak dobry, że będzie prawie niezauważalny dla otoczenia. Pacjent po zakończonym leczeniu, może nie tylko normalnie mówić i przeżuwać, ale także może uśmiechać się szeroko i pokazywać zęby w całej okazałości.Protetyka - Most porcelanowy
pacjent z brakiem zębów, szpary między zębami, most porcelanowy
Leczenie protetyczne - wykonano most porcelanowy uzupełniający braki odbudowujący kształt zębów. Całość została oparta na zębach pacjenta.


Implantoprotetyka - korony i most cyrkonowy
zęby przed i po leczeniu, zdjęcie rentgenowkie przed i po leczeniu
Braki zębów po prawej stronie zostały uzupełnione dwiema koronami cyrkonowymi na implantach, a po lewej cyrkonowym mostem trzypunktowym opartym na dwóch implantach. Kształt pozostałych zębów został przebudowany koronami cyrkonowymi.


Protezy całkowite
bezzębie, proteza zębowa, proteza na implantach
U bezzębnej pacjentki wykonano protezy całkowite w szczęce i w żuchwie. Ze względu na słabsze utrzymanie dolnej protezy, zaproponowaliśmy natychmiastową stabilizację protezy 4 implantami z teleskopami. Procedura nazywa się Ankylos SynCone Concept. Jej zaletą jest natychmiastowe obciążenie implantów protezą na tej samej wizycie.


Most porcelanowy na 6 implantach
brak zębów, most porcelanowy na implantach, zdjecia rentgenowskie przed i po leczeniu
Most porcelanowy na implantach wykonaliśmy dwuetapowo. W pierwszej kolejności wszczepione zostały implanty. W okresie osseointegracji, przez ok. 3 miesiące, pacjent użytkował rozwiązanie protetyczne tymczasowe - protezę. Po 3 miesiącach laboratorium protetyczne wykonało most porcelanowy oparty na 6 implantach.


Ankylos SynCone - proteza na implantach
brak zębów, proteza na implantach w żuchwie, SynCone
Proteza na implantach - Ankylos SynCone Concept - dedykowany jest do bezzębnej żuchwy, jednakże u tego pacjenta zastosowaliśmy tę procedurę z powodzeniem. Przed zabiegiem wykonaliśmy protezę natychmiastową, następnie podczas zabiegu usunęliśmy 4 zęby z żuchwy i wszczepione zostały 4 implanty. Następnie zostały one obciążone wcześniej wykonaną protezą natychmiastową.