Ubytki tkanek zbów i utrata zbów to nastpstwa schorze uzbienia i urazów. Mog by one uzupenione z zastosowaniem metod protetycznych. Nowoczesne rozwizania protetyczne s w stanie zastpi nawet bardzo znaczne braki w uzbieniu i wyeliminowa wynikajce z tego ograniczenia, a jednoczenie zapobiec dalszym uszkodzeniom zbów. Wynik leczenia moe by tak dobry, e bdzie prawie niezauwaalny dla otoczenia. Pacjent po zakoczonym leczeniu, moe nie tylko normalnie mówi i przeuwa, ale take moe umiecha si szeroko i pokazywa zby w caej okazaoci.Protetyka - Most porcelanowy
pacjent z brakiem zbów, szpary midzy zbami, most porcelanowy
Leczenie protetyczne - wykonano most porcelanowy uzupeniajcy braki odbudowujcy ksztat zbów. Cao zostaa oparta na zbach pacjenta.


Implantoprotetyka - korony i most cyrkonowy
zby przed i po leczeniu, zdjcie rentgenowkie przed i po leczeniu
Braki zbów po prawej stronie zostay uzupenione dwiema koronami cyrkonowymi na implantach, a po lewej cyrkonowym mostem trzypunktowym opartym na dwóch implantach. Ksztat pozostaych zbów zosta przebudowany koronami cyrkonowymi.


Protezy cakowite
bezzbie, proteza zbowa, proteza na implantach
U bezzbnej pacjentki wykonano protezy cakowite w szczce i w uchwie. Ze wzgldu na sabsze utrzymanie dolnej protezy, zaproponowalimy natychmiastow stabilizacj protezy 4 implantami z teleskopami. Procedura nazywa si Ankylos SynCone Concept. Jej zalet jest natychmiastowe obcienie implantów protez na tej samej wizycie.


Most porcelanowy na 6 implantach
brak zbów, most porcelanowy na implantach, zdjecia rentgenowskie przed i po leczeniu
Most porcelanowy na implantach wykonalimy dwuetapowo. W pierwszej kolejnoci wszczepione zostay implanty. W okresie osseointegracji, przez ok. 3 miesice, pacjent uytkowa rozwizanie protetyczne tymczasowe - protez. Po 3 miesicach laboratorium protetyczne wykonao most porcelanowy oparty na 6 implantach.


Ankylos SynCone - proteza na implantach
brak zbów, proteza na implantach w uchwie, SynCone
Proteza na implantach - Ankylos SynCone Concept - dedykowany jest do bezzbnej uchwy, jednake u tego pacjenta zastosowalimy t procedur z powodzeniem. Przed zabiegiem wykonalimy protez natychmiastow, nastpnie podczas zabiegu usunlimy 4 zby z uchwy i wszczepione zostay 4 implanty. Nastpnie zostay one obcione wczeniej wykonan protez natychmiastow.