Protezy natychmiastowe. Zęby w 2 godz. - dolna proteza oparta na implantach. Ankylos SynCone Concept.

Problemy z fonetyk± i spożywaniem pokarmów zmusiły pacjenta do odwiedzenia naszego gabinetu. Nie usuwany kamień nazębny spowodował zanik wyrostka zębodołowego i dzi±sła.

kamień nazębny parodontitis

Zdjęcie RTG przed zabiegiem usunięcia zębów i wszczepienia implantów.

zdjęcie panoramiczne

Pobranie wycisków pod protezy natychmiastowe i rejestracja zwarcia.

wzornik kolornik

Plan leczenia polegał na jednoczasowym usunięciu zębów, wszczepieniu czterech implantów w żuchwie i natychmiastowym obci±żeniem protezami. Na zdjęciu przygotowanie protezy dolnej do wklejenia teleskopów SynCone przed oparciem protezy na implantach.

silnik protetyczny

Widok protezy po wklejeniu teleskopów SynCone

złote teleskopy

Proteza natychmiastowa górnej szczęki.

proteza całkowita szczęki

Zdjęcie panoramiczne po wszczepieniu implantów i osadzeniu protezy.

zeby w 2 godziny

Wszczepione implanty z teleskopami SynCone 2 tyg. po zabiegu.

implanty syncone

Pacjent z nowymi zębami, które nie pozbawiaj± go możliwo¶ci gryzienia pokarmu dzięki stabilizacji na implantach.

trzecie zęby proteza
Magic Dental Studio
/* */