Overdenture - natychmiastowa proteza na implantach

Pacjent z ruchom protez górn i zniszczonymi zbami w uchwie.

stara proteza

Plan leczenia przewidywa usunicie dolnych zniszczonych zbów, wszczepienie natychmiastowo 4 implantów i natychmiastowo obcienie ich protez na teleskopach.

zniszczone zby

Pacjentowi na pierwszej wizycie pobrano wyciski w celu przygotowania protez natychmiastowych.

bezzbna szczka

Z uchwy usunito zby i wszczepiono natychmiastowo 4 implanty wedug koncepcji Ankylos SynCone.

zniszczone zby

Zbyt dugo uytkowana stara proteza spowodowaa powstanie stanów zapalnych na podniebieniu.

stan zapalny

Na kolejnej wizycie pacjentowi wszczepiono implanty w uchwie.

implanty syncone

Periotestem sprawdzono pierwotn stabilizacj implantów, niezbdn do natychmiastowego obcienia implantów protez.

periotest stabilizacja pierwotna

Na zdjciu moment przed zatopieniem teleskopów SynCone w protezie.

SynCone caps

Proteza z wtopionymi teleskopami.

proteza z wtopionymi teleskopami

Opracowanie nadmiaru spolimeryzowanego akrylu.

opracowanie protezy

Pacjent z protez opart na implantach i now jakoci ycia i ucia

proteza na implantach