Pacjent z uzbieniem resztkowym uytkujcy protezy czciowe. Zaproponowano 2 opcje leczenia: 1. terapia implantologiczna; 2. protezy teleskopowe na pozostaych zbach pacjenta.

uzbienie resztkowe

Pacjent wybra opcj nr 2. Pozostae zby pacjenta przeleczono kanaowo pod mikroskopem i odbudowano.

uzbienie resztkowe

Preparacja zbów pod teleskopy. Pobranie wycisków.

uzbienie resztkowe

Przymiarka teleskopów. Pobranie wycisków pod protezy teleskopowe.

uzbienie resztkowe

Przymiarka protez teleskopowych, sprawdzenie ustawienia zbów. 

uzbienie resztkowe

Proteza teleskopowa na modelu gipsowym.

uzbienie resztkowe

Proteza teleskopowa w ustach pacjenta. Stabilizacja protez na teleskopach umoliwia komfortowe korzystanie z nich (odgryzanie pokarmu i ucie)

uzbienie resztkowe

Proteza teleskopowa. Estetyka i funkcjonalno.

uzbienie resztkowe