Proteza na implantach - alternatywa dla All-on-4

Protezy cakowite s utrapieniem dla osób, które je uytkuj. Problem pogbia si z czasem, gdy zanik wyrostka zbodoowego (koci), jest coraz wikszy, co powoduje pogorszenie utrzymania protezy. 


Pacjentka z bezzbn szczk i uzbieniem resztkowym w uchwie z postpujcym zanikiem koci i dyskomfortem spowodowanym ruszajcymi si protezami zgosia si do naszej kliniki. Plan leczenia przewidywa usunicie zba w uchwie, wszczepienie 4 implantów i osadzenie na nich protezy na teleskopach.

 bez zbów, bez protez, dzisa, wyrostek zbodoowy

Na pierwszej wizycie pobrano wyciski i na ich podstawie wykonano woskowe modele protez natychmiastowych, które zostan osadzone natychmiast po zabiegu.

 proteza natychmiastowa, Pozna, dentysta

Na zdjciu przymiarka protez natychmiastowych.


Zabieg chirurgiczny polega na wszczepieniu 4 implantów w uchwie pomidzy otworami bródkowymi...

syncone, allon4, implanty

i natychmiastowym obcieniu ich protezami. Poczenie stanowi teleskopy 4-ro stopniowe wykonane ze stopu zota.

all-on-4, implanty tytanowe

Po wszczepieniu implantów, przygotowywana jest proteza do wklejenia teleskopów.

 opracowanie protezy pod implanty

Cay zabieg trwa okoo 2 godz. po których pacjent opuszcza gabinet z protez opart na implantach. Ankylos SynCone Concept jest alternatyw dla innego leczenia implantologicznego All-on-4.

allon4, implanty, proteza na implantach

Po 12-20 tygodniach od wszczepienia implantów protez mona zamieni na most porcelanowy cementowany na stae na 4 implantach.