Do naszego gabinetu zgosi si pacjent po leczeniu implanto-protetycznym w uchwie (most na implantach Osteoplant) oraz protetycznym w szczce (most i proteza szkieletowa) wykonanym w innym gabinecie pó roku wczeniej.
most na implantch osteoplant kamie nazbny
Pacjent by niezadowolony z efektów leczenia. Na dole nie satysfakcjonowaa go estetyka (odsonite implanty), a w szczce proteza szkieletowa bya luna i nieszczelna. Poniewa praca na implantach nie spenia jego oczekiwa postanowi znale innego implantologa i system implantologiczny.
braki zbów
Widok protezy szkieletowej
proteza szkieletowa
Resztki jedzenia na protezie s wynikiem nieszczelnoci i zego dopasowania. Resztki jedzenia i bakterie s dodatkowo ródem nieprzyjemnego zapachu.
zatrzaski i klamry
W trakcie zabiegu implantacji pacjentowi usunito resztkowe uzbienie ze szczki i wszczepiono 6 implantów Ankylos. Na czas gojenia wykonano protez natychmiastow, z któr pacjent wyszed z gabinetu po zabiegu.
proteza tymczasowa
Po 6 tygodniach pobrano wyciski z transferami w celu przeniesienia pozycji implantów na model gipsowy roboczy.
intraoral
Widok szczki w odbiciu lustrzanym.
podniebienie
Dobór koloru mostu porcelanowego.
czniki ankylos
Model gipsowy z przykrconymi wspornikami pod most.
maska dzisowa
Klucze kompozytowe su do przenoszenia waciwego ustawienia wsporników z modelu do ust pacjenta.
czniki model
Struktura metalowa mostu na któr zostanie napalona porcelana.
struktura chrom kobalt
Gotowy most porcelanowy na implantach.
most porcelanowy
Wsporniki zostay przeniesione i przykrcone do implantów w ustach pacjenta.
abutment
Wsporniki na implantach pod most porcelanowy. Widok od strony podniebiennej.
szew podniebienny
Zacementowanie ostatecznej pracy. Most porcelanowy w szczce na 6 implantach Ankylos.
most na implantch Ankylos