30- kilkuletnia pacjentka zgosia si do na leczenie implantologiczne. Chciaa uzupeni brakujcy zb koron na implancie. Po wizycie konsultacyjnej i analizie zdj rentgenowskich zaproponowano pacjentce leczenie ortodontyczne aparatem staym w celu poprawy ustawienia zbów oraz zwikszenia przestrzeni po brakujcym zbie. Utrata zba powoduje przechylanie si zbów ssiednich i w rezultacie po kilku miesicach ilo miejsca do odbudowy penowymiarowego zba koron na implancie moe okaza si niemoliwa. Interdyscyplinarne leczenie ortodontyczno implantologiczne jest czst procedur w Magic Dental Studio.

Konsultacja implanto - ortodontyczna. Sytuacja przed leczeniem implantami i aparatem staym.

pierwsza wizyta u dentysty

Zby w górnym uku. Zaproponowano leczenie ortodontyczne aparatem staym.

ortodonta, krzywe zby

Dolny uk zbowy. Krzywe zby i brak zba trzonowego 46. Ssiednie zby 45 i 47 s przechylone w kierunku luki.

krzywe zby, ortodonta

Analiza zdjcia RTG przed leczeniem ortodontycznym

zdjcie RTG cefalo

Zdjcie panoramiczne wykonywane na pierwszej wizycie suy ocenie stanu koron i korzeni zbów oraz wstpnej ocenie stanu koci. Czsto mona wykry wczesny stan zapalny wokó wierzchoków korzeni, próchnic pierwotn lub wtórn, zby nadliczbowe, zby zatrzymane, torbiele oraz zmiany nowotworowe.

RTG panoramiczne

Leczenie ortodontyczne polega na prawidowym ustawieniu zbów w uku. Poniewa zby górne i dolne, aby prawidowo funkcjonowa, musz by prawidowo ustawione wzgldem siebie, do prawidowego leczenia konieczne jest zaoenie dwóch aparatów staych na górne i dolne zby.

aparat stay, zaoenie aparatu, ortodonta

Przygotowanie do zabiegu wszczepienia implantu.

implantacja, aparat ortodontyczny, ortodoncja

Implant wszczepiony poniej szczytu wyrostka. Na czas gojenia (osteointegracji) implant zosta zaszyty.

implant dentystyczny

Po okresie osteointegracji ok. 6 tyg. wykonano zabieg odsonicia implantu i zaoenia ruby gojcej. ruba ta (Sulcus Former) ma za zadanie uksztatowanie dzisa pod przysz koron.

implant ruba gojca, implanty, ortodonta

Na kolejnej wizycie wykonano koron kompozytow na implancie.

korona implant aparat ortodonta

Po zaoeniu korony na implant wykonano kontrolne zdjcie rentgenowskie.

rtg implant zba aparat ortodontyczny

Wizyta kontrolna implanto ortodontyczna.

kontrola aparatu staego i korony na implancie

Kontrola powierzchni zgryzowej górnego uku zbowego z aparatem staym.

aparat stay, kontrola powierzchni okluzyjnej

Kontrola powierzchni zgryzowej dolnych zbów.

powierzchnia okluzyjna, aparat stay, ortodonta Pozna

Po zakoczeniu leczenia ortodontycznego i zdjciu zamków wykonano plastyk dzisa przy zbach 12,13,14,15.

koniec leczenia ortodontycznego

Umiech po zakoczonym leczeniu ortodontycznym aparatem staym i implantologicznym - uzupenienie braku zba 46 koron na implancie.

po leczeniu ortodontycznym aparatem staym
Magic Dental Studio - dentysta, ortodonta, implanty Pozna Przemierowo.