Moda pacjentka zgosia si z dolegliwociami w okolicy podnosowej. Po wstpnym badaniu stwierdzono brak obecnoci staej lewej jedynki gónej. Badanie tomograficzne wykazao obecno zdeformowanego zatrzymanego zba 21 w okolicy kolca nosowego. Poniewa brak tego zba w uku spowodowa u pacjentki znaczce zmiany estetyczne, zaproponowano pacjentce odtworzenie miejsca na brakujc jedynk leczeniem ortodontycznym. Kolejnym etapem leczenia po uzyskaniu odpowiedniej przestrzeni, miao by wszczepienie implantu i odbudowa brakujcego zba koron porcelanow na implancie.

Poniej przedstawiono na zdjciach etapy leczenia ortodontycznego i implantologicznego.

Sytuacja przed leczeniem ortodontycznym. Zaburzenie estetyki spowodowane brakiem jedynki.

brak jedynki,  

Przesunicie linii porodkowej spowodowane brakiem jedynki.

przesunicie linii porodkowej

Zatrzymany zb 21. Tomografia komputerowa pozwolia dokadnie oceni pooenie zatrzymanego zba w okolicy kolca nosowego.

tomografia komputerowa, zatrzymany zb

Wizyta na której pacjentce przyklejono aparat stay. Przesuwanie zba 22 w celu odtworzenia miejsca na implant i koron w miejscu 21.

leczenie ortodontyczne, aparat stay, ortodonta Pozna

Przesuwanie zba 22, odtwarzanie miejsca na jedynk.

Leczenie ortodontyczne, przesuwanie zba, ortodonta Pozna

Ortodontyczne przesuwanie zba 22. Odtworzenie miejsca na zb 21.

aparat ortodontyczny, przesuwanie zba

Tymczasowa korona kompozytowa oparta na implancie. Kontrola gojenia 2 tyg. po wszczepieniu implantu.

korona implant, implant zba, korona kompozytowa

Zakoczenie leczenia ortodontycznego. Ortodonta Pozna

implant korona, zamki ortodontyczne, aparat na zby

Pacjentka po leczeniu ortodontycznym i implantologicznym. Pacjentka ma zaoon kompozytow koron tymczasow.

ortodonta, po leczeniu ortodontycznym

Odsonicie implantu. Pobrano wycisk pod zindywidualizowany cznik Atlantis w kolorze zotym.

Atlantis abutment Gold Hue, odbudowa brakujcego zba

Osadzenie korony ceramicznej na implancie zakoczyo cay proces leczenia.

Umiech, proste zby, korona na implancie, implantolog Pozna

 

lek. dentysta spec. stom. ogólnej implantolog Beata Lipko-Leniewska

Implant dentystyczny uywany jest do uzupenienia brakujcych zbów tak aby wyglday i funkcjonoway jak naturalne. Implanty s chirurgicznie wszczepiane poniej poziomu dzisa. Proces osteointegracji implantu z koci stabilizuje implant tworzc stabiln baz dla jednego lub kilku sztucznych zbów nazywanych koronami dentystycznymi. Osoby zainteresowane terapi z implantami musz mie zdrowe dzisa i pozostae zby oraz minimaln ilo koci do utrzymania implantu. Na wizycie konsultacyjnej implantolog oceni warunki kostne i przedstawi Pastwu moliwoci odbudowy zbów z wykorzystaniem implantów dentystycznych.

Implanty dentystyczne czsto s najlepsz opcj leczenia brakujcych zbów, poniewa w przeciwiestwie do protez osiadajcych na dzisach lub mostów opartych na oszlifowanych zbach stanowicych filary, implanty dentystyczne s uzupenieniem dugoterminowym.