IMPLANTOLOGIA - Implanty zębów, Protezy na implantach

certyfikat implantologa, implanty

 implantolog, Mistrz Implantologii Beata Lipko-Leśniewska

Autor: spec. stomatolog Beata Lipko-Leśniewska Mistrz implantologii z wieloletnim doświadczeniem.

Jeśli macie Państwo braki w uzębieniu, możemy polecić terapię implantologiczną, jako jedną z możliwości leczenia. Metoda ta polega na wszczepieniu jednego lub kilku implantów zębowych, które zastępują brakujące korzenie zębów i są podstawa pod protezy, korony lub mosty odbudowujące Państwa zęby w piękny i naturalny sposób.

Ponad 99,5% powodzeń w implantacji w naszej klinice, to efekt ponad 15 lat doświadczenia, zdobytej wiedzy w kraju i zagranicą, umiejętnego doboru systemu implantologicznego, wszczepienia ponad 5000 implantów oraz ścisłego stosowania się do ustalonych procedur.   Implantologia dentystyczna jest najbardziej zaawansowaną i jednocześnie najbardziej wymagającą terapią uzupełniającą brakujące zęby.

Implanty zębów w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami protetycznymi:

 • minimalizują zanik kości,
 • nie wymagają szlifowania zdrowych zębów,
 • zachowują stosowny do wieku wygląd,
 • dają większą pewność siebie,
 • poprawiają jakość i komfort życia.

Co to jest implant zęba?

implant zęba - schemat Implant zęba jest substytutem korzenia zęba, który znajduje się w kości. Ma postać śruby tytanowej, która po wszczepieniu jej w kość pacjenta, integruje się z nią tworząc fundament pod pracę protetyczną np. koronę, most lub protezę opartą na implantach.


Implanty zębów w jeden dzień

Proteza na 4 implantach stożkowych SynCone

implanty zębów, proteza na implantach Proteza na 4 implantach, z systemem SynCone®, to unikatowe rozwiązanie dla osób z bezzębną żuchwą lub z uzębieniem resztkowym. Już po około dwóch godzinach od rozpoczęcia zabiegu wszczepienia implantów, mogą Państwo w większości przypadków opuścić klinikę wraz z mocno osadzoną na implantach, stabilną protezą - i już w krótkim czasie można rozpocząć aktywne gryzienie i żucie.
Warunkiem natychmiastowego obciążenia implantów jest zastosowanie 4 implantów o odpowiedniej długości i stabilizacji pierwotnej.

Istnieje możliwość wykorzystania obecnej protezy żuchwy - po konsultacji z implantologiem.

spec. stomatolog Beata Lipko-Leśniewska, Mistrz Implantologii jest członkiem Grupy Naukowej - Ankylos Syncone - protezy na implantach.


 

Proteza na implantach - Całkowite bezzębie

implanty zębów, proteza na implantach ..kliknij powiększ

Proteza na implantach w przypadku całkowitego braku zębów. Pacjentka użytkująca protezy całkowite, narzekała na utrzymanie dolnej protezy. Zaproponowaliśmy procedurę SynCone, 4 implanty zębów wszczepione w żuchwę i natychmiastowo obciążone protezą na teleskopach SynCone Gold Cap. Pacjentka opuściła klinikę z protezą mocno osadzoną na implantach. 


 

Proteza na implantach - Uzębienie resztkowe

implanty zębów Poznań, proteza na implantach ..kliknij powiększ

Szczątkowe uzębienie w żuchwie. Ekstrakcja zębów z natychmiastową implantacja 4 wszczepów. W przypadku możliwości zastosowania implantów o długości 11mm i uzyskaniu stabilizacji pierwotnej powyżej 40Ncm, obciążamy implanty natychmiastowo protezą na teleskopach SynCone. W przeciwnym razie obciążenie zostaje odroczone do czasu integracji implantów z kością.


 

Implant zęba "jedynki" - Pojedynczy brak w strefie estetycznej 

brak jedynki, implant zęba, koronka zęba ..kliknij powiększ

Pojedynczy implant zęba "jedynki" (siekacza centralnego prawego). Braki zębów w odcinku przednim są szczególnym wyzwaniem dla implantologa. Odpowiednie zarządzanie tkankami twardymi (kością) i miękkimi (dziąsło i brodawki między zębowe) oraz wybór właściwego systemu implantologicznego są niezbędne dla uzyskania dobrego efektu estetycznego. Mostek maskujący brak zęba został zastąpiony koronami porcelanowymi, w tym jedną na implancie zęba klasy Premium.


 

Korony na implantach zębów - Braki zębów w odcinkach bocznych

implanty zębów, implantolog Poznań ..kliknij powiększ

Braki zębów w strefie bocznej szczęki i żuchwy. Odbudowa braków pojedynczymi koronami porcelanowymi na implantach zębów. Protetyczna korekta zgryzu porcelanowymi koronami. Po 10 latach obserwujemy stabilne warunki tkanek twardych i miękkich wokół implantów. Regularne wizyty kontrolne, opieka implantologa oraz dbałość o higienę są kluczowe przy użytkowaniu implantów zębowych.


 

Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi na temat implantów od A do Z

 

 

Rekonstrukcja brakujących zębów za pomocą implantów dentystycznych.

Postępowanie przed zabiegiem

 • konsultacja implantologiczna,
 • cyfrowe zdjęcie panoramiczne RTG,
 • zdjęcia fotograficzne,
 • cyfrowa tomografia komputerowa - TK CBCT,
 • analiza modeli diagnostycznych, zdjęć RTG, TK CBCT oraz zdjęć fotograficznych,
 • wykonanie szablonów chirurgicznych,
 • profesjonalna higiena (skaling i piaskowanie),
 • wykonanie badań dodatkowych (np. badanie krwi, badanie w kierunku osteoporozy),
 • zapoznanie się i podpisanie zgody na zabieg implantologiczny,

Zabieg implantacji

 • przygotowanie sterylnego gabinetu do zabiegu,
 • sedacja doustna lub wziewna - powoduje rozluźnienie i odprężenie u pacjentów,
 • znieczulenie miejscowe - podawanie sterowane komputerowo,
 • augmentacja (odbudowa) kości, (jeśli zabieg jest konieczny),
 • podniesienie dna zatoki szczękowej - sinus lift (jeśli zabieg jest konieczny),
 • wszczepienie implantów,
 • szycie chirurgiczne,

Postępowanie po zabiegu

 • stosowanie się do zaleceń lekarza implantologa,
 • kontrola gojenia (2 dni po zabiegu, tydzień po zabiegu),
 • zdjęcie szwów (od 1 do 2 tygodni po zabiegu),
 • zabieg odsłonięcia implantów i założenia śrub formujących dziąsło,
 • pobranie wycisków z transferami (przeniesienie pozycji implantów na model roboczy,
 • wykonanie pracy protetycznej przez Laboratorium Techniki Dentystycznej,
 • oddanie gotowej pracy,
 • wizyty kontrolne (miesiąc po oddaniu pracy, kolejne co pół roku).

Przykładowe prace:

Korony i mosty cyrkonowe na implantach

korony cyrkonowe Odbudowa braków zębów koronami i mostem na implantach Ankylos. Protetyczna korekta kształtów zębów - korony cyrkonowe.

Skrzydłowe braki zębów - most protetyczny na implantach

most porcelanowy implanty Brak skrzydłowy w szczęce. Uzupełnienie braku mostem porcelanowym opartym na implantach. Braki w żuchwie uzupełnione zostały protezą częściową.

Most porcelanowy na implantach

implanty dentystyczne Odbudowa skrzydłowego braku zębów w szczęce mostem na implantach. Ubytek kości stanowiącej podparcie dla dziąseł uzupełniono różową ceramiką imitującą dziąsło.

Częściowe braki zębów - mosty na implantach

mostek na implantach Odbudowa zębów, zamknięcie diastemy, uzupełnienie braków zębów koronami i mostami na implantach bez augmentacji (odbudowy ) kości. Niedobór kości wyrostka został odbudowany różową ceramiką.