Pacjentka z koron wykonan w innym gabinecie, zgosia si w celu poprawy estetyki jedynki.

koronka jedynka
koronka porcelanowa

Korona zostaa zdjta. Kikut zba opracowano pod now koron. 

kikut koronka jedynka

Zaplanowano wykonanie korony penoceramicznej, dlatego aby uzyska jak najlepszy efekt, kikut zosta wybielony.

wybielanie kikut koronka

Pobrano wycisk pod koron ostateczn. Wykonano koron tymczasow na czas oczekiwania (2 tyg.).

koronka tymczasowa

Dobierano kolor korony do koloru zba

koronka kolor

Osadzenie ostatecznej korony penoceramicznej.

koronka penoceramiczna