Korony i mosty w strefie estetycznej.

Pacjentce nie podobay si uzupenienia protetyczne i postanowia wykona nowe korony ceramiczne w naszym gabinecie. Pacjentka z wysok lini umiechu stanowia dodatkowe wyzwanie.

korony ceramiczne

Zaplanowano wymian koron ceramicznych na siekaczach górnych i dolnych.

koronki ceramiczne

Usunito dolny most.

mostek kikuty filary

Uzupenienie dou mostem tymczasowym.

mostek tymczasowy

Zdjcie korony 11 i wstpne opracowanie kikuta zba.

kikut zba

Wybielanie zbów przed wykonaniem pracy protetycznej.

wybielanie

Uzupenienie tymczasowe zba 11. Opracowanie zba 12 pod licówk.

korona tymczasowa

Zacementowanie licówki na zbie 12 i mostu na dolnych siekaczach.

Licówka kompozytowa most porcelanowy

Opracowanie kikuta zba 11. Dobór koloru korony jedynki.

kolor korony

Osadzenie ostatecznej pracy. Korona, licówka i most penoceramiczny.

koronka licówka mostek penoceramiczna

Ostateczna praca i nowy umiech.

dzisowy umiech, korony