Pracownia Rentgenowska

ul.Rynkowa 75c
Przemierowo 62-081
tel. 61 652 38 26
Pasa handlowy
  W pracowni rentgenowskiej wykonujemy nastpujce zdjcia cyfrowe:
 • Zdjcie RTG rentgenowskie panoramiczne, Pantomogram cyfrowy - przegldowe (CD lub klisza)
  zdjcie rentgenowskie panoramiczne Przemierowo

  System Kodak 9000 C z regulowan ogniskow moe pokona wikszo wyzwa w pozycjonowaniu, jakie stawia przed tego typu urzdzeniami budowa morfologiczna pacjentów (np. mody wiek, szerokie uki zbowe). Urzdzenie dostosowuje si do pacjenta, zapewniajc tym samym wysok jako zdj panoramicznych, z optymalnym kontrastem i pen strukturaln widocznoci.

 • Zdjcie RTG cefalometryczne, boczne gowy - pod ktem ortodoncji (CD lub klisza)
  cefalo, telerentgenogram, zdjcie rentgenowskie

  Modu cefalometryczny aparatu zosta zaprojektowany specjalnie do obrazowania wykorzystywanego w ortodoncji. Dziki technologii pojedynczej ekspozycji, czy on wszelkie zalety kliszy fotograficznej z przyjaznym systemem cyfrowym. Technologia "one shot" optymalizuje jako zdjcia, gównie poprzez likwidacj znieksztace charakterystycznych dla innych technik.

 • zdjcie RTG 3D, CBCT tomografia, zdjcie trójwymiarowe (CD)
  Tomografia RTG 3D, CBCT
 • Cyfrowy aparat rentgenowski pozwala wykona niezwykle czytelne zdjcia, niezalenie czy s to zdjcia panoramiczne, panoramiczne segmentowe, zdjcia zatok, cefalometryczne, czy zdjcia trójwymiarowe. Zdjcia wykonane s natychmiast, moemy bezporednio po zrobieniu zdjcia przystpi do jego analizowania i przedstawienia optymalnego trybu leczenia pacjentowi.

  Aparat ten jest bezpieczny i komfortowy. Pozycja pacjenta naprzeciwko lekarza uatwia jego prawidowe ustawienie. Zapewnia wikszy komfort dla pacjenta, jednoczenie zmniejszajc ilo bdów spowodowanych pozycjonowaniem, czy te poruszeniem si pacjenta. Maa dawka promieni X - dziki czemu i pacjent i operator znajduj si podczas wykonywania zdjcia w optymalnych warunkach.


  rentgen zba

  W naszym gabinecie w trakcie zabiegu kontrolujemy przebieg leczenia przy uyciu radiografii cyfrowej RVG, bez koniecznoci wstawania pacjenta z fotela. Dziki precyzyjnym zdjciom przy wykorzystaniu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego, nastpuje natychmiastowa ocena wykonanego zabiegu.