SynCone - proteza teleskopowa na implantach u 45 letniej pacjentki.

Pacjentka w wieku 45 lat z uzbieniem resztkowym umówia si na wizyt konsultacyjn implantologiczn do gabinetu dentystycznego Magic Dental Studio.

brak zbów, parodontoza, dentysta Pozna

Przez kilka lat pacjentka uytkowaa protez czciow szczki, jednake postpujcy zanik koci wyrostka zbodoowego spowodowa poluzowanie protezy. Staa si ona uciliwa w uytkowaniu i niewygodna.

zby, proteza, proteza czciowa, pozna

Na zdjciu RTG wida postpujcy zanik koci szczki i uchwy spowodowany chorob przyzbia i odkadajcym si kamieniem nazbnym.

RTG rentgen

Jako opcj leczenia zaproponowano usunicie parodontalnych zbów i wykonanie protez cakowitych.

bezzbie

Dodatkowo zaproponowano osadzenie dolnej protezy (w uchwie) na 4 implantach z cznikami teleskopowymi SynCone. Implanty zostay wszczepione natychmiastowo na jednej wizycie - zaraz po usuniciu zbów. Implanty w jeden dzie.

ekstrakcje

Procedura SynCone polega na równolegym wszczepieniu 4 implantów w ko uchwy (w brodzie) pomidzy otworami bródkowymi (miejsca ujcia nerwu bródkowego) i natychmiastowym obcieniu poprzez umocowanie protezy natychmiastowej na 4 teleskopach wklejonych w protez.Implanty w jeden dzie.

SynCone Ankylos, implanty, proteza na implantach, implanty Pozna

Widok protezy bezporednio po wklejeniu teleskopów i przed ostatecznym opracowaniem.

proteza z teleskpami, proteza na implantach

Widok po umieszczeniu protez w ustach pacjentki. Dolna proteza oparta na implantach.

proteza na implantach

Pacjentka bezporednio po zabiegu. Opadajce kciki ust s efektem dziaania rodka znieczulajcego, który przestanie dziaa po ok. 2 godz.

SynCone proteza

Tydzie po zabiegu. Kontrola gojenia.

 proteza zbów na implantach

Widok protez z boku

proteza zbów

Widok protez z boku

proteza zbów

Widok wewntrz ust

proteza zbów

Widok wewntrz ust

proteza zbów

Nowy umiech zadowolonej pacjentki po leczeniu implanto-protetycznym Ankylos SynCone Concept

umiech, zby implanty, proteza implanty, implanty Pozna
Magic Dental Studio - lek. implantolog Beata Lipko-Leniewska