Leczenie ortodontyczne - przypadki

Przypadek 1. Leczenie ortodontyczne. Zgryz krzyowy czciowy boczny.

wizyta u ortodonty po leczeniu ortodonta Pozna Przemierowo

po leczeniu ortodontycznym - ortodonta Pozna ortodonta Pozna

Przypadek 2. Leczenie ortodontyczne poczone z odbudow implanto-protetyczn.

 zby, brak leczenia ortodontycznego braki zbowe, konsultacja implantologiczno ortodontyczna

implanty, ortodonta - brak zbów po leczeniu, implanty ortodonta Pozna

po leczeniu ortodontycznym, implanty Pozna Pozna ortodonta i implanty

Przypadek 3. Leczenie ortodontyczne.

ortodonta Pozna, ortodoncja leczenie przed leczeniem ortodonta Pozna

ortodont Poznan po leczeniu - ortodonta Pozna, ortodoncja

po leczeniu ortodoncja Pozna  proste zby po leczeniu ortodontycznym Pozna

 po leczeniu ortodontycznym po leczeniu - ortodonta Pozna, ortodoncja

Przypadek 4. Leczenie ortodontyczne - przesuniecie szóstki w miejsce brakujcej pitki.

przed leczeniem ortodontycznym - brak pitki lewej krzywe zby, ortodonta Pozna, ortodoncja

 ortodonta Poz - brak pitki  aparat stay metalowy, ortodonta Pozna, ortodoncja

po leczeniu - zamknicie przestrzeni po pitce, ortodoncja po leczeniu - strona prawa

po leczeniu - strona lewa efekt leczenia aparatem staym, ortodonta Pozna

Ortodonta, implantolog Pozna Przemierowo - Magic Dental Studio